3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması

  T.C.

POZANTI

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

İLAN

 

 

İlçemiz Akçatekir ( Akça ) Mahallesinde bulunan; 456 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinin 1. Fıkrasının  (d) bendine uygun olarak yapılan incelemede parsellerin tamamı asgari parsel büyüklüğü sağlanmış olup, 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. maddeleri 22 Şubat 2020 tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendine istinaden arazi ve arsa düzenleme dosyası; şehir imar planına uygun olduğu anlaşılmıştır. Hazırlanan İmar uygulaması işlemine ait sınırlarının tasdiki, dağıtım cetvellerinin, mal sahibi araştırma ve özet cetvellerinin, tescil sayfalarının parselasyon planlarının kabul edilmesi, askıya çıkartılması, ihdas beyannamelerinin ayırma çaplarının onaylanması, gazete ve askı ilanlarının verilmesi ve tescilinin yapılması hususunda hazırlanan dosyanın 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır. İlanen duyurulur. 05.07.2024

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                Ali AVAN

                                                                                                          Belediye Başkanı


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis